16.06.2022.

PRETRAGA
Поделите ову страну:

ОКРУГЛИ СТО - ОБРАЗОВАЊЕ ЗА БУДУЋНОСТ, ЗАЈЕДНО ДО ЗНАЊА

Образовање за будућност – пројектна настава у теорији и пракси

Пројектна настава представља савремени концепт поучавања и учења, које има за циљ развијање функционалних знања код ученика. Иако је утемељена средином прошлог века, у пуни фокус долази реформом Наставног плана Гимназије у школској 2018/2019. години, када се уводе изборни програми, у којима је као главни вид наставе предвиђена пројектна настава.

Како се ове године завршава први четворогодишњи циклус ове реформе, у Земунској гимназији је 15. јуна одржан Округли сто, под називом Образовање за будућност, који је за циљ имао анализу спровођења пројектне наставе у протеклом периоду; шта је планирано, а шта је остварено.

Округли сто су отворили представници Удружња Библиотека плус и Издавачке куће Клио, Зоран Хамовић, председник Удружења Библиотека плус и главни уредник Издавачке куће Клио, и Мирко Марковић, стручни сарадник Библиотеке плус, који су кроз своје излагање на тему Пројектна настава у теорији и пракси указали на све проблеме који су се појавили током спровођења овог вида рада. Упознали су нас и са својим пројектом Интернест, проблемима на које су наилазили у раду, али су нагласили да је најбитнији процес, а да је коначни продукт само плод квалитетног процеса. Посебан осврт су дали на улогу наставника у пројектној настиви, а она је планирање активности за све учеснике, имајући у виду њихов темпо напредовања, претходна знања и нивое постигнућа

Као пример добре праксе, професорка Филозофије и Социологије у Земунској гимназији Зорица Перовић као ментор, и ученици трећег разреда: Дмитар Вукићевић, Марија Десница, Милица Богдановић, Наталија Стаменковић, Ива Васковић, Сања Кривошић, Стефан Јевтовић, Милан Петровић и Сергеј Кецман су представили резултата пројекта Заједно до знања. Наиме, ученици трећег разреда Земунске гимназије, подељени у 57 тимова, имали су за задатак да направе интернет презентацију на изабрану тему. У пројекту је учествовало и још увек учествује 27 професора Земунске гимназије и преко 300 ученика трећег разреда. Овим пројектом је обухваћено градово једанаест обавезних предмета и пет изборних програма. Кроз готово тромесечни рад, ученици су морали да изаберу тему, организују тим, организује недељне састанке свих чланова тима на онлајн платформи бар једном недељно, посете институције релевантне за њихове теме, интервјуишу ауторитете у одабраној теми, напишу семинарски рад на тему, воде детаљни дневник рада, ураде интернет презентацију и пред професорима одбране своју презентацију. Ученици су нас упознали са појединостима пројекта и искуствима током израде пројектног задатка и тешкоћама на које су наилазили приликом рада. Оно што смо сазнали је да смо добили 57 одрживих интернет презентација, од којих поједине имају већ неколико хиљада прегледа. Представили су нам и заједничку интернет презентацију пројекта, коју такође ученици раде, на којој ће сви заинтересовани моћи да виде све детаље везане за припрему и израду пројектног задатка, као и видео-записе са одбрана радова.

Како је Земунска гимназија веома активна на плану међународне сарадње, професори Физичког и здравственог васпитања Саша Порубски и Енглеског језика Дејан Тмушић су упознали присутне са искуствима из ЕРАЗМУС+ пројекта Иновације у настави – традиција и садашњост, у склопу којег су посетили школу IES Ramiro de Maeztu у Мадриду и посматрали организовање и спровођење пројектне наставе. Професори су, такође, представили начин на који су им искуства из овог пројектног путовања помогла да унапреде активности, поготово организације задужења и вредновања резултата, на пројекту Заједно до знање ученика и професора Земунске гимназије.

Након излагања, развила се расправа међу присутнима, будући да су Округлом столу присуствовале бројне колеге из београдских гимназија, као и Мирослав Марковић, саветник-координатор у Заводу за унапређивање образовања и васпитања. Ученици су били у центру пажње, а највише интересовања присутни су показали за мотивацију ученика при изради рада, за поделу и организовање рада по тимовима, начин избора теме, вредновања постигнутих резултата. На крају су договорене и потенцијалне сарадње са гимназијама на територији града Београда у области вршњачког учења, односно да ученици Земунске гимназије пренесу своје знање и искуство стечено на овом пројектном задатку својим вршњацима.

Кроз Округли сто нас је као модератор водила професор Немачког језика Јелена Манојловић.

https://milicabogdanovicme.wixsite.com/zajedno-do-znanja-zg/одбране

© Земунска гимназија - Сва права задржана. Израда сајта: КИО д.о.о.